+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

BHV Herhaling

Herhalingscursus Bedrijfshulpverlener – BHV

De werkgever is verplicht het opleidingsniveau van de BHV-ers op peil te houden. Dit kan door de kennis en vaardigheden jaarlijks te herhalen.

De geldigheid van het BHV diploma is 1 jaar.

Doel van de Cursus

Om als BHV-er goed op de taken voorbereid te blijven, worden tijdens de herhaling BHV de kennis en vaardigheden opgefrist. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, theoretische achtergronden en verrichtingen komen aan de orde.

Bij in-company trainingen kunnen we nader ingaan op bedrijfsspecifieke situaties.

Inhoud

Levensreddende handelingen:

  • Eerste hulp;
  • Redden en verplaatsen slachtoffers;
  • Reanimatie en gebruik van een AED.

Brand en ontruiming:

  • Bestrijden beginnende brand;
  • Ontruiming;
  • Communicatie en melden incidenten;
  • Blussen met kleine blusmiddelen.

Vrijstellingen

Voor het gedeelte levensreddende handelingen is vrijstelling van toepassing indien de cursist in het bezit is van het diploma Levensreddende Eerste Hulp (LEH) met een aantekening reanimatie.

Vanaf het niveau brandwacht geldt er een ontheffing voor het gedeelte brand en ontruiming.

Bovenstaande cursusinhoud wordt op de betreffende ontheffingen aangepast.

Certificaat

Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat en pasje met een geldigheid van 1 jaar.

Code 95 CBR

Chauffeurs die beroepsmatig een vrachtauto besturen, moeten elke 5 jaar 35 scholingsuren volgen (waarvan minimaal 7 uren praktijk) om hun “code 95“ op het rijbewijs geldig te laten blijven. De BHV cursus van QuiteRight valt onder de “code 95”.

Praktische informatie

De opleidingsduur van deze cursus is 1 dag. Onze cursussen worden door heel Nederland gegeven, ook bestaat de mogelijkheid voor een ‘in-company’, laat u informeren per telefoon of mail.

Flexibel aanbod

Door met uitstekende lesmiddelen te werken, die voldoen aan de laatst bekende eindtermen en met praktijkgerichte docenten, die over een ruime ervaring in dit cursusgebied beschikken en de mogelijkheid te geven voor een cursus op zaterdag of eventueel verspreid over diverse avonden, denken wij een flexibel aanbod te hebben.

Andere talen

De cursus kan in meerdere talen gegeven worden, vraag naar de mogelijkheden. Ook het cursusmateriaal is in meerdere talen beschikbaar, o.a. Hongaars, Pools, Tsjechisch, Portugees, Duits, Engels en Spaans.

Voor informatie, inschrijvingen of de kosten van deze cursus kunt u contact opnemen met Willem Wagenaar, Quite Right,  per email info@quiteright.nl of per telefoon 085-0711112.