+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl


BHV-KruiwagenDe BHV-kruiwagen

is bedacht en ontwikkeld door QuiteRight en Loxam Workx naar aanleiding van het groot aantal bedrijfsongevallen / calamiteiten en het terugdringen van de ernstige gevolgen daarvan.

In 2015 is het aantal werknemers met een arbeidsongeval iets toegenomen van 4.580 in 2014 naar 4.630 in 2015 (1 procent). Het aandeel werknemers met een arbeidsongeval is toegenomen van 3,3 procent in 2013 naar 3,7 procent in 2015. Driekwart van de werknemers met een ongeval verzuimde vier dagen of meer. Iets minder dan een vijfde van de werknemers met een arbeidsongeval moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Bij een op de twintig bleef de opname beperkt tot één dag. Vier procent van de werknemers met een arbeidsongeval lag langer dan vijf dagen in het ziekenhuis.
In totaal leidden de ongevallen tot een ziekteverzuim van 1.450 manjaren. De loonkosten inclusief overhead van dit verzuim bedroegen circa 88 miljoen euro, waarvan 43 miljoen euro (54 procent) het gevolg was van een arbeidsongeval.

De meeste bedrijfsongevallen vinden plaats in de horeca en in de bouw

De meeste arbeidsongevallen doen zich voor in de horeca en de bouw. Respectievelijk 11 en 9 procent van de werknemers in deze bedrijfstakken waren in 2012 betrokken bij een ongeluk tijdens het werk. In de horeca leidde het merendeel van de ongevallen echter niet tot ziekteverzuim of duurde het verzuim korter dan één dag. In de bouw daarentegen, was het aandeel ongevallen met één dag of langer verzuim het hoogst.

De verantwoordelijkheid voor de behandeling na een bedrijfsongeval berust bij de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Het vergt van hen echter meestal enige tijd om de getroffene te bereiken. In dit tijdsverloop kan soms meer schade ontstaan aan de gezondheidstoestand van de getroffene. Daarom is het van groot belang dat reeds ter plaatse eerste hulp wordt verleend.

Goed opgeleide BHV-ers en veilige reddingsmiddelen van cruciaal belang

BHV Kruiwagen inhoudDe aanwezigheid van goed opgeleide BHV-ers is tijdens een calamiteit van cruciaal belang, met name bij ademhalingsproblemen, circulatiestilstand of ernstige bloedingen. Maar ook bij minder cruciale situaties verlenen zij eerste hulp, waardoor de lichamelijke schade beperkt kan blijven. Het gevolg is dat werknemers minder tijd nodig hebben voor herstel en sneller weer op de werkvloer zijn.

Voor een snelle en adequate hulpverlening bij calamiteit zijn geschikte reddingsmiddelen noodzakelijk bij het veilig uitvoeren van (reddings)operaties. Maar niet elke operatie bij een calamiteit verloopt hetzelfde, elke gebeurtenis is anders. De BHV-kruiwagen is voorzien met reddingsmiddelen voor ongevallen van uitéénlopende aard.  Het verplaatsen naar de plek waar de calamiteit is,  is eenvoudig en alle middelen die nodig zijn, zitten opgeborgen op één plek.

Voor de inhoud van de BHV-kruiwagen kijkt u hier.

Preventie

De BHV-kruiwagen voorziet ook in preventie, bijvoorbeeld het afbakenen van een plaats, waardoor er juist geen ongevallen kunnen plaatsvinden.

Mocht u nog vragen hebben over de BHV-kruiwagen, neemt u dan gerust contact met ons op.

BHV Kruiwagen

Spread the love