+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

Certificering van managementsysteemSteeds vaker eisen opdrachtgevers een certificaat, zowel bij aanbestedingen als bij offerteaanvragen. Veelal is dit de voornaamste reden voor bedrijven om over te gaan tot certificering. Inderdaad een belangrijke externe prikkel, maar uiteraard zijn er nog andere redenen waarom u uw organisatie wilt laten certificeren.

Wat is een managementsysteem?

Bedrijven gebruiken veelal de term ‘managementsysteem’ om hun wijze van organiseren te benoemen. Een managementsysteem is een set van samenhangende afspraken (al dan niet vastgelegd in methodes, procedures, werkinstructies, formats, etc.) om beleid en doelstellingen op te stellen en vervolgens ook te realiseren. Doelstelling is om door een efficiënt en effectief gestuurde organisatie kosten te besparen en continue verbetering te realiseren. De basis van het managementsysteem is: goed inzicht in de risico’s, voldoen aan wet- en regelgeving en mogelijkheden tot verbetering van activiteiten, producten of diensten.

Certificeren van managementsysteem, waarom?

Waarom laten we een managementsysteem certificeren door een onafhankelijke certificatie-instelling? Zoals eerder aangegeven is er de belangrijke externe prikkel: certificatie kan een ’ticket to trade’ zijn! Steeds vaker moeten organisaties echter ook gemaakte keuzes verantwoorden aan stakeholders. Een onafhankelijke beoordeling in de vorm van certificatie van het managementsysteem is dan een geschikt en gedocumenteerd bewijs van compliance.

Certificering van managementsysteemEr is ook een intern georiënteerde motivatie om te kiezen voor een onafhankelijke beoordeling van het managementsysteem. Het management kan haar voordeel doen met het objectieve oordeel van de auditor, die zijn bevindingen in een eindgesprek en rapportage terugkoppelt en bovendien periodiek evalueert. Externe validatie kan zo het management helpen om strategieën, bedrijfsvoering en kwaliteitsniveau te optimaliseren en verbeteringen door te voeren. De juiste certificatie-instelling verzekert uw organisatie van een objectieve en onafhankelijke toetsing van uw managementsysteem.

Op weg naar continue verbetering

Het nut van certificatie is het leveren van een onafhankelijk bewijs dat u de weg bent ingeslagen van continue verbetering op het gebied van kwaliteit, milieu en/of veiligheid. Binnen het managementsysteem stelt u doelen, die verder gaan dan alleen op compliance gerichte certificatie. Met de huidige ontwikkeling van de normen en richtlijnen kunt u samen met de certificatie instelling ook kiezen voor een risicogebaseerde benadering. U richt dan uw focus meer op de risico’s die de grootste uitdagingen vormen en plukt de vruchten van een nieuwe en eenduidige koers, gericht op voortdurende verbetering en beheersing van mogelijke pijnpunten. Daarmee bespaart u kosten.

Keuze voor certificeerder

Het is van groot belang dat het management bij de keuze van de uiteindelijke certificeerder het juiste gevoel heeft bij de samenwerking. Laat u daarom goed informeren over de werkwijze met betrekking tot certificering van managementsysteem, de uitvoering van de audits, het omgaan met afwijkingen en de werkwijze bij her certificering. Beoordeel hierbij zeker ook de kosten die gepaard gaan met (her)beoordeling van uw documenten en/ of nieuwe audits, al dan niet op eerdere locaties, etc.

Conclusie

Een organisatie investeert tijd en geld in certificeren van managementsysteem. Dit is een samenwerking voor minimaal drie achtereenvolgende jaren met een certificatie instelling die het vertrouwen rechtvaardigt. Zo streeft u samen naar procesoptimalisatie en continue verbetering.

Cock van Zwienen
EBN Certification B.V.

Spread the love