+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

De Tafel van Ne9en

Praktische en duurzame integratie van beleid, kernwaarden en organisatiecultuur.Organisaties lopen tegen grenzen aan van complexiteit. Complexiteit heeft meerdere oorzaken, maar een belangrijke oorzaak ligt in de secundaire processen. Traditioneel kennen we een indeling van organisatieprocessen in primaire en secundaire processen. Secundaire processen zijn besturende, ondersteunende en verbeterprocessen. De primaire processen zijn in de meeste organisaties best goed op orde (voortbrenging van product of de dienst). Er is een duidelijke strategie, een sterke focus op en een goede beheersing van primaire processen. En er wordt winst gemaakt, althans door het merendeel van de profit bedrijven.

Secundaire processen in organisaties hebben de afgelopen 40 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt met een sterke toename van de complexiteit tot gevolg. De continue stroom van nieuwe beleidsthema’s, initiatieven en projecten in een organisatie komt voor een belangrijk deel voort uit secundaire processen.  Secundaire processen leiden op die manier tot sterke bureaucratie en een overvloed aan controle mechanismen.

Er zijn secundaire processen rondom beleidsthema’s als veiligheid (in haar vele verschijningsvormen), HRM, gezondheid, communicatie en samenwerking, kwaliteit, milieu, innovatie, energiebesparing, MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen), juridische zaken, duurzame inzetbaarheid, Lean Production et cetera. Bovendien is veel Wet-en Regelgeving rondom deze thema’s ontwikkeld (arbo, veiligheid, milieu, financieel risicomanagement, arbeidsrecht et cetera).

Met dit boek  wil ik graag een aantal (deels bestaande, deels nieuwe, deels nieuw gecombineerde) concepten, interventies of tools aanreiken die het bedrijfsleven (of een andere organisatie) kan inzetten om complexiteit en stress terug te dringen en zingeving, geluk en duurzaamheid te vergroten. Hierdoor wordt jouw organisatie sterker en leuker om in of voor te werken.

 

de Tafel van Negen

Het uitgangspunt van De Tafel van Ne9en is een holistische (integrale) kijk op duurzame waarde creatie die vooral in beleid en secundaire processen schuilt. De Tafel van Ne9en is een matrix van 9 kernwaarden die gekoppeld zijn aan de 3 duurzaamheid P’s (People, Planet, Profit of Mens, Omgeving, Winst). Via Deze 9 Kernwaarden bouwen we aan een organisatie die mensgericht, duurzaam  en succesvol is, klaar voor de toekomst.

Deze onderwerpen zijn bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd is in duurzaam organiseren, veranderprocessen, het vereenvoudigen van secundaire processen, het realiseren van lange termijn doelstellingen en het terugdringen van hiërarchie en bureaucratie. Dit boek is bedoeld voor de managers en leidinggevenden die deze veranderprocessen daadwerkelijk willen (of moeten) realiseren maar ook voor de traditionele stafafdelingen. Voor mensen die de onrust in organisaties aanvoelen en die hier vanuit een diepe overtuiging iets aan willen veranderen.

De principes die beschreven worden zijn generiek en toepasbaar in de industrie, de (semi)overheid, het onderwijs, de bouw, de energie- en watersector, transport en logistiek, ziekenhuizen, zorginstellingen en de organisatieadviesbureaus die zich bezighouden met veranderingen.

Door de vereenvoudiging van secundaire processen, genoemd in De Tafel van Ne9en kunnen we straks door de bomen het bos weer zien, waardoor het weer een beetje leuker wordt om in of voor organisaties te werken. Het is mijn persoonlijke missie om daar een bijdrage aan te leveren.

 

 

Gerd-Jan Frijters

Spread the love