+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

Goedkope PBM’s schadelijk!

De concurrentie op de markt van persoonlijke beschermingsmiddelen is groot.  Dat drukt een stempel op mens, milieu en de continuïteit van bedrijfsprocessen. Het belang van kwaliteit, comfort en inspraak door werknemers komt in de praktijk dikwijls onder druk te staan. Het onderschatten van de relevantie van gecertificeerde PBM’s en onvoldoende kennis van Arbowetgeving leidt dan ook met regelmaat tot arbeidsongevallen.

“Inkopers van werkgevers focussen te zeer op de prijs”

Een conclusie van de Inspectie Werk en Inkomen. Zij zien de veiligheid op de werkvloer teruglopen door een afnemende focus op veiligheid. Het Goedkope PBM's schadelijk!ontbreken van toegevoegde waarde op product en leveranciersniveau maakt het de inkoper ook niet makkelijk om op andere argumenten dan de kostprijs te selecteren.

Dat leidt in de praktijk tot zakelijke en maatschappelijke misstanden.

Door de focus op de prijs worden producten worden steeds vaker nagemaakt. Met inferieure materialen en technologieën. De productie wordt grotendeels in het verre oosten uitbesteed. Hier zijn leveranciers, op hun beurt, op zoek naar de goedkoopste producent. Goedkope PBM's schadelijk!Dit leidt regelmatig tot ongewenste en gevaarlijke situaties. Misstanden in kledingfabrieken zijn schrijnend. Je zal er maar werken……of je kind!  Maar dat is nu eenmaal het gevolg van de laagste prijs. Discussies over arbeidsomstandigheden en kinderarbeid liggen dan in de rede en daar wil geen enkel bedrijf mee worden geassocieerd.

 De laagste prijs is helemaal niet nodig om tot kostenbesparing te komen.Goedkope PBM's schadelijk!

De Inspectie Werk en Inkomen pleit ervoor Arbofunctionarissen en Veiligheidskundigen meer te betrekken bij de inzet en kwaliteit van producten. Daar waar zij betrokken raken bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt de focus kwaliteit en veiligheid versterkt.

Baseer je de inkoop van PBM’s op doelmatigheid? dan bespaar je structureel!doelgericht

Focus op doelmatigheid heeft namelijk veel meer voordelen dan gedacht; voor de maatschappij, de medewerker en het bedrijf. Doelmatig betekent immers niet alleen beter, maar ook effectiever (de goede dingen doen) en efficiënter (de dingen goed doen). In bijna alle gevallen leidt een doelmatige inzet van beschermingsmiddelen tot een lagere kostprijs. Door te focussen op doelmatigheid worden potentiële risico’s beter ingeschat en bijgevolg voorkomen. Dit spaart op zijn beurt ook tijd geld en vermindert aansprakelijkheidsrisico’s.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe binnen uw bedrijf beschermingsmiddelen beter, veiliger en goedkoper in te zetten? Stel ons met uw vragen of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek, met een van onze Hoger VeiligheidsKundigen (HVK). Bel ons op 078 – 639 95 33 of 06 – 14658807

Spread the love