+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om -voorafgaand aan de aanschaf van Persoonlijke BeschermingsMiddelen een risicoinventarisatie en -evaluatie uit te voeren. Bij veel bedrijven is deze niet up-to-date. Snel regelen, want de arbeidsinspectie intensiveert de controles.

In de praktijk blijkt dat lang niet alle werkgevers zich voldoende bewust zijn van de risico’s voor arbeidsveiligheid en -gezondheid. Hetzelfde geldt voor de toepassing en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Een risico-inventarisatie en – evaluatie op persoonlijke beschermingsmiddelen wordt lang niet in voldoende mate uitgevoerd. En dat moet veranderen.

Ondernemers weten niet altijd welke maatregelen zij moeten nemen.

De Inspectie Werk en Inkomen concludeerde onlangs dat werkgevers niet altijd in staat zijn om op grond van een RI&E -als ze die al hebben- te bepalen voor welke situaties zij welk type persoonlijk beschermingsmiddelen ter beschikking moeten stellen aan hun werknemers. Dit wordt nog eens versterkt door de focus op de prijs in deze concurrerende markt.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een aantal Notified Bodies ingesteld (NoBo’s). Deze NoBo’s geven op grond van Europese richtlijnen namens de minister, certificaten van goedkeuring af voor onder andere producten die werknemers moeten beschermen tegen gevaren voor arbeidsveiligheid en gezondheid van werknemers.

szwDe Arbowet geeft richting, maar is niet altijd duidelijk.

Ook voor de inzet van PBM’s zijn er in de Arbowet regels. Bij bedrijven waar een Veiligheidskundige is belast met deze materie is dat vaak wel in orde. Bedrijven zonder Veiligheidskundige doen er goed aan meer aandacht te besteden aan de wettelijke verplichtingen die zij hebben uit hoofde van de arbowet, en zich snel te organiseren.  De inspectie gaat er in de komende tijd namelijk intensiever op toezien hoe het hiermee in de praktijk is gesteld. Zowel werkgevers van bedrijven alsmede werknemers hebben dan de kans op boetes ( Economisch Delict) daar inspecties alleen nog maar verbaliserend optreden.

Lees hier meer over wat u zelf al kunt doen.

Spread the love