+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

Wij melden… de komst van veiligheid-apps.

Vroeger gebruikte hij zijn notitieboekje, de veiligheid en gezondheidschecklist of het veiligheidskaartje, nu gebruikt de moderne veiligheidskundige actief tablets en smartphones. Ook binnen de Arbo adviesbranche slaat de ‘mobile wave’ toe. Ben jij klaar voor de wereld van de Arbo-app? Eerst even wat wetenswaardigheden.

Arbo-apps nog niet in overvloedapp-mobiel
Ten eerste: de medische sector loopt op het gebied van apps fors voor op de Arbosector. Ongeveer 13.000 medische apps tegenover slechts 150 à 200 in Arbo-land, de cijfers over het aantal beschikbare apps zeggen genoeg.

Ten tweede ligt dan voor de hand: het grootste deel van de Arbo-apps is gerelateerd aan de medische branche. Denk aan apps over gevaarlijke stoffen, fysieke belasting/ergonomie, pago’s, etc. De overige zitten in de hoek van veiligheidsinspecties of audits.

Apps: absolute waarheid?
Hoe bruikbaar en betrouwbaar zijn deze applicaties? Volgens onderzoek zijn bij maar 10 tot 30% van alle medische apps medici betrokken geweest. Dit hoeft niet te betekenen dat de applicaties niet bruikbaar zijn. Volgens ander onderzoek gebruikt 83% van de artsen medische apps. Welke van die 13.000 apps ze gebruiken en of die tot de 10 – 30% medische apps door medici behoren, zegt het onderzoek niet. Hier geldt hetzelfde als voor alle informatie in de digitale wereld: Gebruik het als informatiebron, instrument of hulpmiddel, maar neem het niet voor absolute waarheid aan!

De mogelijkheden van de Arbo-app
De meeste Arbo-apps hebben als doel de efficiëntie, kwaliteit en communicatie in relatie tot arbeidsomstandigheden te verbeteren. Denk hierbij aan de functie als naslagwerk bij beheersmaatregelen, melden van onveilige situaties (al dan niet compleet met foto), delen van kennis bij dienstoverdracht, voorlichting & onderricht. Maar met het toevoegen van randapparatuur behoren allerhande metingen of automatische situatieanalyse (naar aanleiding van foto’s) ook tot de mogelijkheden.

De app zal in de toekomst zeker een hoofdrol spelen bij de functie-invulling van de Arboprofessional. Bedenk hierbij dat de smartphone acht jaar geleden nog niet bestond en kijk vervolgens hoe de huidige (jonge) generatie er mee om gaat.

Huidig gebruik van apps onder Arboprofessionals
Uit een onderzoek onder 6.000 á 7.000 Arboprofessionals blijkt:

 • 90% heeft een smartphone
 • 36% gebruikt hierop apps tijdens het werk
 • 65% kent Arbo-apps die functioneel zijn voor het vakgebied
 • 63% van deze app-kenners heeft 1 tot 5 Arbo-apps geïnstalleerd
 • 35% hiervan gebruikt de Arbo-apps bewust bij zijn werk
 • 10% gebruikt de apps één of meerdere keren per dag. Dat zijn maar 245 tot 286 van de ondervraagde 6000 – 7000 Arboprofessionals.

Zijn apps betrouwbaar?

 • 25% onderzoekt de betrouwbaarheid van de app niet.
 • 51% stelt geen vragen over de betrouwbaarheid van de ontwikkelaar van de app.

Arbo-appConclusies

 • Het gebruik van Arbo-apps onder Arboprofessionals heeft geen vlucht genomen in vergelijking met privé gebruik en gebruik in de medische sector.
 • Het betrouwbaarheidsbesef is nog ‘naïef’ te noemen.
 • In de toekomst zal dit significant veranderen.

Tot slot: Een goede en professionele Arbo-adviseur kan ook ‘de wereld van morgen’ inschatten. Doe hier uw voordeel mee.

Michel Boutestein

Spread the love