+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

PayrollingWilt u uw arbeidsrechtelijke risico’s verkleinen en geen zorgen over personeels- en salarisadministratie? Denk dan eens na over payrolling.

Bij payrolling draagt u het juridische werkgevershap van bepaalde medewerkers over aan een payroll bedrijf..
Uw medewerkers komen dan juridisch in dienst bij Pe-Roll Holland, maar zij blijven wel bij u werken.

Waarom payrolling?

Er zijn verschillende redenen waarom het interessant kan zijn voor payroll te kiezen:

  • U wilt al uw aandacht richten op uw core business;
  • U wilt meer flexibiliteit in uw personeelsbestand;
  • U wilt geen risico lopen bij arbeidsongeschiktheid en ontslag;
  • U wilt één loket voor al uw HR-zaken;
  • Uw HR-afdeling wordt teveel belast met personeelsmutaties;
  • U wilt een automatiserings- en efficiencyslag maken op HR-terrein, zonder extra investering;
  • U wilt uw medewerkers gelijkwaardig belonen, maar meer flexibiliteit in het aanbieden van contracten;
  • U wilt uw medewerkers laten profiteren van goede secundaire arbeidsvoorwaarden en collectiviteitsvoordeel.

Ook de komende wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid, die ondernemers beperkt in het op tijdelijke contracten inhuren van medewerkers, maakt dat payrolling een interessant alternatief is. Na maximaal 2 jaar moet u de medewerker in vaste dienst nemen. Payrolling biedt u de mogelijkheid om tot 5,5 jaar flexibel gebruik te maken van de in payroll opgenomen werknemers, geheel volgens Wet en regelgeving en conform CAO toepassingen.

Pe-Roll Holland 2: ‘Wij ontzorgen ondernemers, dus ook u!’

Als u dat wilt, plaatsen wij uw medewerkers binnen 1 uur op onze payroll. Wij verzorgen uw personeelsadministratie en salarisadministratie. U doet zelf de werving en selectie, maar ook dat kunnen wij van u over nemen. Wij bieden de medewerkers, die u bij ons op de payroll wilt zetten een passende arbeidsovereenkomst aan. U loopt geen arbeidsrechtelijke risico’s meer over deze groep werknemers, maar behoudt wel de controle over de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Wij zijn NEN 4400-1- en VCU veiligheid gecertificeerd en zijn lid van de Nederlandse Bond Bemiddeling- en Uitzendondernemingen (NBBU). Deze certificering geeft u zekerheid over inleners aansprakelijkheid, op juiste beloning en fiscaliteit.
Wij garanderen u hiervan volledige vrijwaring. Wij kunnen ook bemiddelen in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Yoshi Langerak
Pe-Roll Holland 2 B.V. 

 

Spread the love