+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

Oogbeschermingsmiddelen

Oogbeschermingsmiddelen: wat zijn uw ogen waard?
Wereldwijd gebeuren er dagelijks ongevallen waarbij onze ogen betrokken zijn met als gevolg oogletsel. Dat gebeurt onder verschillende omstandigheden, ook daar waar het in het eerste instantie niet wordt verwacht.
De gevaren die onze ogen lopen zijn onder meer:

  • Mechanische gevaren (vaste deeltjes, stof, splinters, etc.);
  • Optische gevaren (ultraviolet en infrarood);
  • Chemische gevaren (vloeistoffen en gassen);
  • Thermische gevaren (hittestraling en contacthitte);
  • Ergonomische gevaren (verkeerde houding, onjuiste sterkte).

Het oog is kwetsbaar, een klein stofdeeltje in het oog kan al tot veel irritatie en ongemak leiden.
Het menselijk oog is opgebouwd uit:

  • Hoornvlies

Het hoornvlies is het doorzichtige deel aan de buitenkant van het oog. Dit staat in direct contact met de buitenwereld en is zeer gevoelig. Via het hoornvlies komt licht het oog binnen.

  • Pupil

Dit is de stip in het midden van het oog. Het gekleurde deel rond de pupil is de iris, oftewel het regenboogvlies. De pupil wordt kleiner als er meer licht in het oog komt, en groter als er minder licht is.

  • Lens

Achter de iris bevindt zich de lens. De lens is is aan kanten bol en kan vervormen. Door een prikkeling van de spiertjes rond de lens wordt de lens boller waardoor het oog zichzelf scherp stelt op objecten die dichtbij zijn. Ontspannen de spiertjes dan wordt de lens weer plat. Hierdoor zijn objecten ver weg scherp te zien. Naarmate iemand ouder wordt , wordt de lens minder elastisch en gaat dit vermogen langzaam maar zeker achteruit. Dat is het moment waarop een leesbril nodig is.
Op hoge leeftijd treedt bij veel mensen vertroebeling van de lens op. Dit wordt ook wel grijze staar genoemd. Ook kan de lens zijn doorzichtigheid verliezen. Dit kan komen door de blootstelling aan IR (infrarood licht) en UV (ultraviolet licht). Het gevolg hiervan is gezichtsscherpteverlies.

  • Netvlies

Het netvlies zit aan de achterkant van het oog. Hier komen de door de lens gebundelde lichtstralen bij elkaar. De informatie gaat door de optische zenuw naar de hersenen, zo worden we ons van het beeld bewust. Verbrande netvliescellen leiden tot onherstelbaar gezichtsscherpteverlies.
Het dragen van oogbeschermingsmiddelen voorkomt geen letsel, ze beperken de gevolgen van een ongeval.