+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

BHV

Algemeen

Jaarlijks vinden er, binnen de Nederlandse bedrijven, ca. 4500 ongevallen plaats waarbij een ziekenhuisopname noodzakelijk is en breken er gemiddeld zo’n 800 branden uit waarvoor de brandweer moet uitrukken.

De meeste Spoedeisende behandelingen na een arbeidsongeval komen voor in de bouw (17 %) de industrie en delfstofwinning (15%) De kans op een arbeidsongeval is het grootst in de bouw met 3100 SEH-behandelingen per 100.000 werkenden.

Als werkgever wordt u door de Arbowet (art. 15) verplicht tot het aanwijzen van één of meer werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er).

Wanneer er zich in uw bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers of derden, moeten zij in staat zijn om de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te voorkomen en beperken.

Hoeveel Bedrijfshulpverleners heeft u nodig?

In de Arbo-wet is per 1 januari 2007 de getalsnorm van minimaal één BHV-er op vijftig werknemers geschrapt. BHV is dus meer maatwerk.

Het aantal benodigde BHV-ers hangt samen met de aard, grootte en ligging van het bedrijf en de restrisico’s. Op basis van de RIE zal de werkgever dus het juiste aantal bedrijfshulpverleners moeten vaststellen. Er zullen voldoende BHV-ers aangewezen en opgeleid moeten worden zodat, rekening houdend met ziekte, vakanties of ploegendienst er altijd BHV aanwezig is.

Als een bedrijf uit verschillende afdelingen bestaat, is het aan te raden dat de BHV-ers verspreid werken over het bedrijf en/of verschillende etages.

QuiteRight verzorgt vele mogelijkheden om BHV-trainingen te volgen.

Bij een in-company training wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering. Bij een open inschrijving organiseert QuiteRight de training op een locatie en kunt u medewerkers hiervoor inschrijven via de cursuskalender.

Basiscursus bedrijfshulpverlener – BHV

Op basis van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie zal de werkgever het juiste aantal BHV-ers moeten vaststellen, zodat er op elk moment voldoende hulpverleners binnen het bedrijf aanwezig zijn.

De basiscursus BHV bestaat uit 2 dagen. 1 dag worden de levensreddende handelingen behandeld en de andere dag brand en ontruiming.

Aan het eind van de 2e dag wordt het examen afgenomen.

Doel van de Cursus

De cursisten leren de volgende taken:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Reanimatie en gebruik van een AED;
 • Beperken en bestrijden ven een beginnende brand;
 • Alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf;
 • Alarmeren en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties.

Inhoud

Levensreddende handelingen:

 • Eerste hulp;
 • Redden en verplaatsen slachtoffers;
 • Reanimatie en gebruik van een AED.

Brand en ontruiming:

 • Bestrijden beginnende brand;
 • Ontruiming;
 • Communicatie en melden incidenten;
 • Blussen met kleine blusmiddelen.

Vrijstellingen

Voor het gedeelte levensreddende handelingen is vrijstelling van toepassing indien de cursist in het bezit is van het diploma Levensreddende Eerste Hulp (LEH) met een aantekening reanimatie. In dit geval duurt de cursus 1 dag.

Vanaf het niveau brandwacht geldt er een ontheffing voor het gedeelte brand en ontruiming. Ook in dit geval duurt de cursus 1 dag.

Bovenstaande cursusinhoud wordt op de betreffende ontheffingen aangepast.

Certificaat

Elke cursist ontvangt een BHV cursusboek van QuiteRight. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat en pasje met een geldigheid van 1 jaar.

Code 95 CBR

Chauffeurs die beroepsmatig een vrachtauto besturen, moeten elke 5 jaar 35 scholingsuren volgen (waarvan minimaal 7 uren praktijk) om hun “code 95“ op het rijbewijs geldig te laten blijven. De BHV cursus van QuiteRight valt onder de “code 95”.

Praktische informatie

De opleidingsduur van deze cursus is 2 dagen. Onze cursussen worden door heel Nederland gegeven, ook bestaat de mogelijkheid voor een ‘in-company’, laat u informeren per telefoon of mail.

Flexibel aanbod

Door met uitstekende lesmiddelen te werken, die voldoen aan de laatst bekende eindtermen en met praktijkgerichte docenten, die over een ruime ervaring in dit cursusgebied beschikken en de mogelijkheid te geven voor een cursus op zaterdag of eventueel verspreid over diverse avonden, denken wij een flexibel aanbod te hebben.

Andere talen

De cursus kan in meerdere talen gegeven worden, vraag naar de mogelijkheden. Ook het cursusmateriaal is in meerdere talen beschikbaar, o.a. Hongaars, Pools, Tsjechisch, Portugees, Duits, Engels en Spaans.

Voor informatie, inschrijvingen of de kosten van deze cursus kunt u contact opnemen met Willem Wagenaar, Quite Right,  per email info@quiteright.nl of per telefoon 085-0711112.