+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

NEN 3140 VOP

Tijdens deze NEN 3140 VOP cursus wordt u opgeleid tot Voldoende Onderricht Persoon conform de NEN 3140 norm. Een Voldoende Onderricht Persoon is een werknemer die niet een elektrotechnische vooropleiding heeft, maar wel werkzaamheden doet waarbij elektrotechnische risico’s aanwezig zijn, zoals het vervangen van zekeringen en aardlekschakelaars. Deze NEN 3140 VOP cursus is dan ook geschikt voor iedereen die ‘in aanraking’ komt met elektriciteit.

Resultaat

 

Deze NEN 3140 opleiding geeft inzicht hoe gevaren en risico’s kunnen worden ingeschat. Met dit certificaat voldoet u aan de door de Arbowet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen van NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon.

Tijdsduur

 

Het volgen van een NEN 3140 VOP cursus hoeft geen lastige opgave te zijn. In slechts 1 dagdeel van ca. 4 uur rondt u deze cursus af.

Voor wie

 

Iedereen die eenvoudige werkzaamheden aan elektrische installaties verricht of door zijn of haar werkgever benoemd wil worden tot Voldoende Onderricht Persoon (VOP). Een Voldoende Onderricht Persoon is een werknemer die niet over een elektrotechnische vooropleiding beschikt, maar wel werkzaamheden verricht waarbij elektrotechnische risico’s aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan het vervangen van motoren, zekeringen en aardlekschakelaars. Daarnaast wordt de VOP NEN 3140 cursus ingezet voor medewerkers die als beheerder van gebouwen werken.

Inhoud van de NEN 3140 VOP cursus

 

Hoe je gevaren en risico’s kunt inschatten bij eenvoudige elektrische werkzaamheden en handelingen op een veilige manier kan uitvoeren. Tijdens deze NEN 3140 training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 

Elektrotechnische gevaren en ongelukken

 

Elektrische gevaren

Elektrocutie

Kortsluiting

Voorkomen van kortsluiting

 

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving

 

Wetgeving en historie

Arbowetgeving

De NEN 3140 norm

 

Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s

 

Inleiding

Personeel

Periodieke instructie

Werk- en onderhoudsprocedures

Spanningsloos werken

Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen

Werken in de nabijheid van actieve delen

 

Werken met een werkvergunning en schakelbericht

 

Veiligheidsprocedures

Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties

Schakelbrief,schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen

Het vervangen van een defecte wandcontactdoos

Werkzaamheden aan een verdeler

 

NEN 3140 certificaat

 

Om uw kennis en vaardigheden op het juiste niveau te houden, adviseren wij u deze cursus minimaal 1 x per 5 jaar te herhalen en uw her-instructie mede af te stemmen op uw NEN 3140 aanwijsbeleid. Lees ook ons gratis e-book “NEN 3140 implementatie” voor meer informatie hierover