+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

Steigerbouw en Steigergebruik

Toezichthouder steigerbouw en steigergebruik

Cursus

 

Bij veel werkzaamheden op hoogte wordt gebruik gemaakt van steigers. Voordat steigers worden vrijgegeven voor gebruik, moeten zij door een deskundig persoon worden gekeurd en worden overgedragen aan de gebruiker. Maar ook tijdens de bouw en gedurende het gebruik van de steiger moeten periodiek controles worden uitgevoerd op de deugdelijkheid van de steigers.

Doel van de cursus

 

Het geven van inzicht in de basiskennis over de veiligheidseisen die aan een steiger worden gesteld en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden om een steiger te kunnen beoordelen op zijn deugdelijkheid. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan. Voor deze cursus is een MBO werk- en denkniveau vereist.

Cursusduur- en inhoud

 

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 

  • Wet- en regelgeving

 

  • Richtlijn steigers

 

  • Taken en verantwoordelijkheden

 

  • Steigervormen

 

  • Standaardconfiguratie

 

  • Constructieve eisen te stellen aan een (rol-)steiger

 

  • Steigercontrole en foto’s van situaties

 

  • Theoretische toets.

Certificaat

 

Elke cursist ontvangt een hand-out van de cursusdag en een certificaat van deelname.

 

Wij adviseren om na 5 jaar een 1-daagse opfriscursus te volgen.

 

 

 

Voor meer informatie over data waarop de opleiding wordt gegeven verwijzen wij u naar onze cursuskalender.

 

 

 

Uiteraard kan deze cursus ook in-company gegeven worden. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.