+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

Persoonlijke BeschermingsMiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen , ook wel PBM’s of PPE’s genoemd, worden ingezet als gevaren op de werkvloer niet bij de bron kunnen worden weggenomen. Persoonlijke Beschermingsmiddelen voorkomen dan ook geen ongevallen, ze kunnen alleen de gevolgen van een onverhoopt ongeval beperken.

Wie is er verantwoordelijk voor het gebruik binnen het bedrijf?Persoonllijke BeschermingsMiddelen

Binnen de Arbowetgeving is de werkgever verantwoordelijk voor het verstrekken van Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Daarnaast is de werkgever verplicht instructies te geven die het juiste gebruik ervan bevorderen. Tot slot is de werkgever bij wet verplicht op het juiste gebruik ervan toe te zien.  Dit zijn vrij algemene waarheden. De specifieke invulling
 voor uw specifieke bedrijfssituatie vergt expertise.

Maar veilig werken is niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgever. Van de werknemer zelf wordt ook inspanning verwacht. Hij of zij is verplicht de middelen op de juiste wijze te gebruiken en te onderhouden. Daarnaast moet de werknemer controleren of een CE markering aanwezig is en of de Persoonlijke Beschermingsmiddelen nog in goede staat verkeert.
  Het is wel weer aan de werkgever, de werknemer te attenderen en informeren over zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot het gebruik en onderhoud van de Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

Gecertificeerde PBM’s

Veilige Persoonlijke Beschermingsmiddelen zijn te herkennen aan een CE markering. Deze markering geeft aan dat het betreffende bePersoonlijke Beschermingsmiddelenschermingsmiddel voldoet aan de Europese afspraken over veiligheidseisen.

Door sterke prijsconcurrentie en malafide praktijken komt er steeds meer inferieure namaak op de markt. Bij het vermoeden –te herkennen aan een zeer lage prijs en/of een slechte kwaliteit- kunt u een conformiteitscertificaat opvragen bij uw leverancier.

Het ontbreken van een dergelijk certificaat kan vervelende gevolgen hebben voor de veiligheid van uw medewerkers en aansprakelijkheidsrisico’s bij ongevallen.

Het is belangrijk dat Persoonlijke Beschermingsmiddelen naast hun doelmatigheid ook qua pasvorm lekker dragen. Een (veel) te grote overall of veiligheidsschoenen die te krap zitten zal niet bijdragen aan het gevoel van veiligheid. Zorg er dus voor dat, voordat uw werknemers deze Persoonlijke Beschermingsmiddelen moeten gaan dragen, ze eerst in de gelegenheid worden gesteld om deze te passen.

meer informatie?

Geïnteresseerd in meer informatie omtrent persoonlijke beschermingsmiddelen? Neem dan contact met ons op of bezoek direct onze webshop.