+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

VCA Management

VCA* en VCA** Arbo- managementsysteem

VCA*

Dit certificaat is bedoeld voor kleine bedrijven (minder dan 35 medewerkers), inclusief uitzendkrachten, die niet als hoofdaannemer werken.

VCA**

Dit certificaat is bedoeld voor bedrijven, inclusief uitzendkrachten die meer dan 35 medewerkers in dienst hebben en optreden als hoofdaannemer.
Indien uw organisatie kiest of dat uw opdrachtgever eist dat u een gecertificeerd Arbo- managementsysteem dient te hebben kunnen wij u maatwerk leveren om het benodigde certificaat te behalen en te behouden.
Wij denken dat via onderstaande manier te bereiken, bij het niet behalen van het gewenste certificaat zullen wij u geen factuur sturen.

Stappenplan op weg naar het VCA- certificaat.

Onze consultant maakt met u een afspraak om te inventariseren wat u op dit moment al heeft op het gebied van Veiligheid en Gezondheid (nulpunt meeting).
Wat is er aanwezig vanuit de minimumvoorwaarden om een VCA certificaat te halen;( beleid, organisatie, Risicoanalyses, opleiding, instructie, overlegstructuur, noodsituaties, inspecties, inkoop van diensten incidenten)

Welk certificaat heeft u nodig, een VCA* of VCA** certificaat

Het opstellen van een duidelijk plan van aanpak zodat voor u duidelijk is wat de totale kosten zijn en wanneer uw organisatie gecertificeerd is.
(hierbij ook de eventuele kosten voor het opleiden van het personeel, goedgekeurde Risico- Inventarisatie en Evaluatie).

 

Het schrijven van het Veiligheids- en Gezondheidshandboek.
(beleid, procedures, werkinstructies en formulieren)

Het uitvoeren (implementeren) van de gemaakte afspraken en procedures;
(veiligheidsinspecties, gehouden toolboxmeeting, status van het gereedschap).

Uw organisatie wordt door een onafhankelijke certificatie instelling gecertificeerd, deze toetsing bestaat uit twee delen, het beoordelen van uw papieren systeem en een bezoek aan de werkplaats of werklocatie.

Het VCA* of VCA** certificaat is drie jaar geldig.

  • Deze geldigheid is mede afhankelijk van de resultaten van de tussentijdse audits die periodiek (na 12 en 24 maanden) worden uitgevoerd.
  • Na drie jaar wordt het systeem opnieuw volledig beoordeeld.
  • Nadat u gecertificeerd bent kunt u een keuze maken om zelf het systeem te onderhouden of dit door ons te laten doen. Wij zullen dan een gepaste offerte maken voor de tijd die wij denken nodig te hebben om uw zorgsysteem gecertificeerd te houden.