+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

Safety Check

Safety Check: Gebruikt u de juiste PBM’s?

De aard van de werkzaamheden binnen uw bedrijf, bepalen welke PBM’s moeten worden ingezet. Hierbij loopt u tegen een aantal praktische zaken aan. Want welke middelen moeten er nu precies worden ingekocht? De veiligheidskundige binnen de organisatie kan deze vraag meestal snel beantwoorden. Bij de meeste bedrijven houdt deze zich hier echter niet mee bezig.

Gratis Safety Check:

safety checkVoor deze bedrijven stelt Quite Right Safety Wear een van haar Hogere Veiligheidskundige (HVK’er) ter beschikking voor het doen van een Safety Check op het gebied van PBM’s. Wij kijken met de ogen van een expert naar uw processen en de omgevingsfactoren. Vanuit een inventarisatie van de huidige activiteiten en middelen die daarvoor gebruikt worden kan een gerichte offerte aangeboden worden. daarnaast is het meestal zo dat er diverse gelijkwaardige artikelen in de markt zijn die veelal goedkoper zijn zonder dat de kwaliteit of doelmatigheid hieronder lijdt.

Hieruit volgt een advies over welke middelen, met welke normeringen, uw bedrijf verplicht is ter beschikking te stellen.

Wij focussen op de doelmatige inzet ervan; middelen moeten precies geschikt zijn voor de specifieke omstandigheden.

Dit advies verwerken wij in een document met de verplichte beschermingsmiddelen –toegespitst op uw specifieke bedrijfssituatie. Dit document kunt u als leidraad gebruiken bij het doen van bestellingen. U heeft er geen omkijken meer naar.  Zo leidt de inkoop van PBM’s tot meer veiligheid, minder risico en lagere kosten.

Kwartaalbezoek: Periodiek advies over veilig werken:

safety checkAls de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet ook de RI&E worden aangepast. De Safety Check bij bijvoorbeeld  de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers kan nuttig zijn.

Dit heeft meestal ook gevolgen voor de inzet van PBM’s. Een onderdeel van onze dienstverlening is het Kwartaalbezoek. Hierbij kijken wij samen met u of de RI&E nog actueel is. Desgewenst kunnen wij deze daarna ook voor u aftekenen.

INFO GRATIS SAFETY CHECK!