+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

Veiligheidsladder

Veiligheidsladder

Wilt u een stapje hoger zetten op de veiligheidsladder? Dan wordt het tijd om te investeren in uw veiligheidscultuur. Grote opdrachtgevers zoals ProRail en TenneT, en meer partijen in de toekomst, laten hun gunningen met name afhangen van uw score op de Veiligheidsladder. Als kennispartner van het kennisplatformplatform Veiligheidsladder neemt Quite Right u mee in het traject naar de gewenste trede of helpt u het huidige niveau te onderhouden. Onze ervaren Veiligheidskundigen begeleiden u en uw medewerkers door de stappen die nodig zijn om niveau drie, vier of zelfs vijf te halen en behouden.

Quite Right Safety Solutions is expert op het gebied van VCA, PBM’s en RI&E’s, maar kijkt vooral integraal naar de balans tussen technische middelen, gedrag en cultuur. Want wie veiligheid intrinsiek beleeft, zal een onveilige situatie eerder herkennen en durven ingrijpen vóórdat zich een onveilige situatie voordoet.

Cultuur

Volgens Quite Right directeur Willem Wagenaar is veiligheid geen droge afvinklijst van veiligheidscertificaten, persoonlijke beschermingsmiddelen en risico-inventarisaties. ‘De veiligheidsladder gaat verder dan VCA door de nadruk te leggen op veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Bedrijven die de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers écht serieus nemen, zorgen voor hun mensen en werken aan een bedrijfscultuur waarin medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en elkaar ook aanspreken op onveilig gedrag.

Gedrag

De veiligheidskundigen van Quite Right hebben jaren ervaring bij grote opdrachtgevers met risicovolle projecten en een hoog track record op het gebied van veiligheid. ‘Onze aanpak kan soms nogal confronterend zijn’, zegt Wagenaar. ‘Bijvoorbeeld omdat we niet op de gebruikelijke tijdstippen onze audits uitvoeren, maar om drie uur ’s nachts kijken of medewerkers zich aan de veiligheidsvoorschriften houden. Juist in dit soort situaties neemt de cultuur en intrinsieke beleving van veiligheid het over van de regels. Wie veiligheid echt in het DNA heeft zitten, let ook op dat soort tijdstippen op zichzelf en zijn collega’s. Onze bevindingen zullen dan ook niet altijd stroken met de eigen veiligheidsbeleving van individuen. Gelukkig hebben we voldoende ervaring en mensenkennis om veiligheid op een menselijke manier tussen de oren te krijgen.

Op deze wijze leveren we ook daadwerkelijk toegevoegde waarde aan uw bedrijf. We benoemen graag de zorgen en maken veiligheid onderdeel van de bedrijfsidentiteit, maar dat vergt wel een continue alertheid op veilig gedrag; ook bij directie en lijnmanagement. Hun gedrag spiegelt immers direct af op het gedrag van de mensen in het veld.’

Assessment

De pre-assessments die Quite Right uitvoert voor het instromingsniveau  van de Veiligheidsladder is een perfecte voorbereiding voor de daadwerkelijke assessments van de certificerende instanties.

Wagenaar: ‘Bedrijven zullen eerst moeten inventariseren op welk niveau van de veiligheidsladder ze nu staan en hun ambities voor de toekomst vaststellen. Het behouden van het huidige niveau kan een valide keuze zijn en vergt in de praktijk nog best wat inspanningen. We zitten graag naast de opdrachtgever om samen te werken aan een open cultuur waar onveilige situaties niet onder de mat worden geschoven, maar openlijk kunnen worden becommentarieerd.’