+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De verplichte RI&E.

Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Als u ondernemer bent en u heeft personeel in dienst, dan verplicht de overheid u een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) binnen de onderneming te hebben. Een levend document dat door alle werknemers moeten worden kunnen ingezien. Als ondernemer met personeel wordt u geacht de RI&E al bij de start van uw onderneming te hebben opgesteld. Bij het opstellen ervan, onderzoekt u:

  • Aan welke risico’s het personeel en uw onderneming bloot worden gesteld, dit kunnen zowel interne als externe zaken zijn;
  • Welke maatregelen er al zijn genomen om mogelijke schade aan de gezondheid van u en uw werknemers te voorkomen of te beperken;
  • Welke maatregelen nog moeten worden genomen.Hiertoe stelt moet een plan van aanpak (PVA) worden opgesteld.

Dit plan van aanpak is een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering en loopt als een rode draad door uw organisatie.
Bepaalde zaken dienen een hoge prioriteit dus dienen zo snel mogelijk aangepakt te worden.

Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Hoe stelt u een RI&E op?

Als u meer dan 25 werknemers binnen de onderneming heeft, moet u zich bij het opstellen van de RI&E laten helpen door een preventiemedewerker. De RI&E die daaruit volgt, moet worden getoetst door een gecertificeerde Arbo deskundige. De Veiligheidskundigen van Quite Right kunnen u daarmee van dienst zijn.

Als u maximaal 25 werknemers heeft, dan kunt u de RI&E opstellen door gebruik te maken van een erkend RI&E-instrument. Veel brancheorganisaties hebben die voor hun leden ontwikkeld. Een overzicht van erkende RI&E-instrumenten vindt u op Rie.nl. In dat geval hoeft u de RI&E niet door een Arbo deskundige te laten beoordelen.

Als de RI&E en het PVA eenmaal is opgesteld dient deze Risico Inventarisatie en Evaluatie  binnen de onderneming jaarlijks te worden geëvalueerd. Het kan nodig zijn omdat de uitgevoerde taken veranderd zijn of dat er taken vervallen zijn. Hierbij worden veranderende omstandigheden steeds als uitgangspunt genomen.

HULP NODIG BIJ HET OPSTELLEN VAN DE RI&E? WIJ HELPEN U GRATIS!