+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

VCU Management

VCU Arbo-managementsysteem:

VCU systeemcertificering is ontwikkeld door opdrachtgevers, aannemers en uitzendorganisaties, werkzaam in de (petro-) chemie en specifiek toepasbaar voor uitzendorganisaties.

Indien uw uitzendorganisatie kiest of dat uw opdrachtgever eist dat u een gecertificeerd Arbo- managementsysteem dient te hebben, kunnen wij u maatwerk leveren om het benodigde certificaat te behalen en te behouden.
Wij denken dat via onderstaande manier te bereiken, bij het niet behalen van het gewenste certificaat zullen wij u geen factuur sturen.

Stappenplan op weg naar het VCU-certificaat.

Onze consultant maakt met u een afspraak om te inventariseren wat u op dit moment al heeft op het gebied van Veiligheid en Gezondheid (nulpunt meeting).

Wat is er aanwezig vanuit de minimumvoorwaarden om een VCU-certificaat te halen; (NEN 4400-1, beleid, structuur organisatie, opleidingen, bedrijfsgezondheidszorg).

Het opstellen van een duidelijk plan van aanpak zodat voor u duidelijk is wat de totale kosten zijn en wanneer uw organisatie gecertificeerd is. (Hierbij ook de eventuele kosten voor het opleiden van het personeel, het hebben van een goedgekeurde Risico- Inventarisatie en Evaluatie).

Het schrijven van het Veiligheids- en Gezondheidshandboek. (Beleid, procedures, werkinstructies en formulieren).

Het uitvoeren (implementeren) van de gemaakte afspraken en procedures. (Het controleren van gemaakte afspraken, het instrueren van de intercedenten).

Uw organisatie wordt door een onafhankelijke certificatie-instelling gecertificeerd, deze toetsing bestaat uit  het beoordelen van uw papieren systeem.

Het VCU-certificaat is drie jaar geldig.
Deze geldigheid is afhankelijk van de resultaten van de tussentijdse audits die periodiek (na 12 en 24 maanden) worden uitgevoerd.
Na drie jaar wordt het systeem opnieuw volledig beoordeeld.

Nadat u gecertificeerd bent, kunt u een keuze maken om zelf het syste