+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

Bedrijvigheid stimuleren in de regio

Manshanden, regionaal econoom, onderscheidt zeven nieuwe groeifactoren in een tijd dat de economie aan grote veranderingen onderhevig is, bijvoorbeeld door de toegang tot nieuwe kapitaalstromen  ‘We hebben het al jaren over crowdfunding, maar dit is echt nog een fenomeen dat de kinderschoenen staat. De toegang tot nieuwe kapitaalstromen via het internet is onbegrensd.’ Bedrijvigheid stimuleren in de regio en andere groeifactoren van de toekomst zijn volgens Manshanden toegang tot informatie, open innovatie, toevallige ontmoetingen, vertrouwen, human capital en courage.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zijn verbinders en versnellers. ROM’s verbinden start ups, MKB’ers en het grootbedrijf binnen sectoren en tussen sectoren. Ze leggen de verbindingen met financiers, met kennisinstellingen en met overheden en zijn de verbindende schakel tussen de ambities van het nationale topsectorenbeleid en sterke regionale clusters.

De ROM’s kennen niet alleen duizenden ondernemers. Ze werken ook dagelijks met ze. Aan de maatschappelijke uitdagingen van morgen en de economische kansen van vandaag. Samen werken zij over de grenzen van regio’s heen om die kansen te benutten en leggen ook actief verbindingen met top clusters in andere regio’s wereldwijd. Door innovatieve ondernemers te financieren, innovatie en ontwikkeling aan te jagen en buitenlandse bedrijven naar Nederland te werven, treden zij op als groeiversneller. Voor individuele bedrijven, voor de regionale concurrentiekracht en voor de nationale economie.

7 nieuwe groeifactoren

InnovationQuarter,  de aanjager in Zuid-Holland

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. InnovationQuarter financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteert buitenlandse ondernemingen bij vestiging in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid.Dit geldt ook voor vernieuwingen in de veiligheids branche. Ook op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden vinden regelmatig vernieuwingen plaats.  Zo ontwikkelt InnovationQuarter de provincie Zuid-Holland samen met het bedrijfsleven tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa.

Het investeringsfonds van InnovationQuarter – dat momenteel bestaat uit 58 miljoen euro – biedt jonge technologiebedrijven en MKB’ers met groeiplannen, ook voor veiligheid,  in de regio durfkapitaal om innovaties, dus meer bedrijvigheid in de regio, naar de markt te brengen.
Met het fonds kan InnovationQuarter de regionale economie naar een hoger niveau tillen.

InnovationQuarter is een initiatief van het Ministerie van Economisch Zaken, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten van Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Dordrecht, Westland

Spread the love