+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

Expertise

Als gespecialiseerd leverancier van Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) hebben wij extensieve expertise van- en ervaring ontwikkeld met de doelmatige inzet ervan. Binnen onze organisatie werken u Hogere Veiligheidskundigen of ‘HVK’er’s. Zij ondersteunen al tientallen jaren bedrijven bij het bevorderen van veiligheid, gezondheid, welzijn en hygiëne van het arbeidsmilieu, zoals omschreven in artikel 19 van de Arbowet.

Focus op PBM’s

Binnen de QuiteRight bestaan hun primaire werkzaamheden uit het inhoudelijk goed adviseren over de inkoop en inzet van Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Hierbij maken zijn een zorgvuldige afweging ( op basis van onze expertise ) tussen de wettelijke voorschriften en de doelmatige inzet ervan. Daarnaast kunnen zij u ook van dienst zijn op de volgende deelgebieden.

  • Uitvoeren van risico-inventarisaties (RI&E).
  • Bewaking van de wettelijke kaders.
  • Risico-analyse ten aanzien van aansprakelijkheden.
  • Ontwikkelen van veiligheidskaders en veiligheidsbeleid,
  • Advies over de invoering en borging van het veiligheidsbeleid.
  • Opstellen van veiligheidsprocedures en projectveiligheidsplannen.
  • Systematisch incidentenonderzoek.
  • Bijstaan van lijnmanagement bij toolbox meetingen
  • Ondersteunen van managers tijdens veiligheidsinspecties

Expertise

Maak kennis met onze HVK’ers

Met hun expertise en ervaring op het gebied van veilig werken helpen zij u graag met het invullen van uw Persoonlijke Beschermingsmiddelen wensen en eisen. Hierbij kijken wij natuurlijk naar de wettelijke verplichtingen waar u als onderneming mee te maken heeft. Dit advies draagt structureel bij aan een veiligere werkomgeving. Bovendien leidt de doelmatige inzet van de geadviseerde beschermingsmiddelen meestal tot een fundamentele kostenbesparing. Over de kosten wordt nogal eens luchtig gedaan, het is maar een sneetje of zo. Men vergeet de tijd die er mee gemoeid gaat voor het begeleiden bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, ongevalsonderzoeken die gedaan moeten worden, rapporten die geschreven en gemaakt moeten worden en daarnaast dan ook nog eens via toolbox meetingen onder de aandacht van het personeel moet worden gebracht.
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn vierde lijn preventie en beperken alleen maar de gevolgen van een ongeval.