+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

Omgaan met gevaarlijke stoffen

Omgaan met gevaarlijke stoffen

Cursus

 

Wettelijk is geregeld dat blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt en dat er voorlichting en instructie moet worden gegeven over de risico’s en maatregelen.

 

Voor een aantal gevaarlijke stoffen zijn de wettelijke grenswaarden vastgesteld in de vorm van een grenswaarde, voorheen de “Maximaal Aanvaarde Concentratie, de MAC waarde” genoemd. Bedrijven zijn verplicht om voor gevaarlijke stoffen, waarvoor de overheid geen grenswaarde heeft vast gesteld, zelf de grenswaarden vast te stellen en veilige werkmethoden te ontwikkelen.

 

Een groot aantal gevaarlijke stoffen kan men herkennen aan het etiket dat de fabrikant op de verpakking heeft gezet. Deze etiketten geven echter alleen elementaire informatie over risico’s en de beheersmaatregelen. De veiligheidsinformatiebladen die de producent of een leverancier aan de beroepsmatige gebruiker ter beschikking dient te stellen, moet aanvullende informatie bevatten, om zo de werknemers en het milieu op adequate wijze te kunnen beschermen.

 

Werknemers dienen dan ook niet alleen bewust te zijn van de risico’s op dit gebied, maar ook op de juiste wijze te handelen naar de ter beschikking staande informatie.

Doel van de cursus

 

Deelnemers inzicht geven in de gezondheidsrisico’s en de te nemen beheersmaatregelen bij het werken met en/of in de omgeving van gevaarlijke stoffen.

Doelgroep en vooropleiding

 

Operationele medewerkers die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen. Er is geen vooropleiding vereist.

Cursusduur- en inhoud

 

De cursus duurt 1 dag.

 

Onderwerpen die worden behandeld:

 

  • Wat zijn gevaarlijke stoffen

 

  • Wet- en regelgeving

 

  • Etikettering

 

  • Gebruik van Veiligheidsinformatiebladen

 

  • Grenswaarden (voorheen: MAC waarden)

 

  • Arbeidshygiënische strategie

 

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Deze cursus wordt voor uw bedrijf/medewerkers op maat gemaakt.

 

Voor de cursusdata en locaties kunt u vrijblijvend contact opnemen met QuiteRight