+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

Veilig werken op hoogte

Veilig werken op hoogte

Cursus

 

De grootste veroorzakers van dodelijke bedrijfsongevallen en één van de grootste veroorzakers van verzuim, zijn de circa 1600 ongevallen op hoogte die jaarlijks plaatsvinden. Vaak is het niet of verkeerd gebruik van hulpmiddelen één van de oorzaken.

 

Overlijden, (blijvende) invaliditeit, en blijvende lichamelijke klachten hebben financiële, psychische en sociale gevolgen voor de direct betrokkenen, collega’s en werkgever. Het project waar een ongeval plaats vindt zal hinder ondervinden in de vorm van stilstand ten gevolge van het ongeval, de impact bij collega’s, eigen onderzoek, politie onderzoek en onderzoek door de Inspectie SZW.

Doel van de cursus

 

Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken op hoogte en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn voor het veilig (laten) uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur- en inhoud

 

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 

  • Begripsomschrijvingen

 

  • Arbowet; rechten en plichten

 

  • Risico’s

 

  • Werken op hoogte

 

  • Persoonlijke bescherming

 

  • Valbeveiliging

Certificaat

 

Elke cursist ontvangt een cursusboek van QuiteRight en een certificaat van deelname. Wij adviseren om na drie jaar een opfriscursus te volgen.

 

 

 

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact met ons opnemen.