+31 (0) 786399533 info@quiteright.nl

Veilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg

Cursus

 

Werken op, of langs wegen brengen veel risico’s met zich mee. Of dit nu binnen- of buiten de bebouwde kom plaatsvindt. Een belangrijk aspect bij deze risico’s is het samenspel tussen de weggebruikers en de mensen die de werkzaamheden uitvoeren. Het gedrag van de weggebruikers en de mensen die de werkzaamheden uitvoeren.

 

Het gedrag kan variëren van (te) voorzichtig tot gevaarlijk, asociaal en soms agressief gedrag. De wegwerker heeft met al deze gedragsvormen te maken en zal door de juiste maatregelen te nemen ervoor moeten zorgen dat zijn veiligheid en gezondheid te allen tijde gewaarborgd zijn. De wegwerker is de kwetsbare partij, het afgezette gebied creëert extra veiligheid.

Doel van de Cursus

 

Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken langs de weg, het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn voor het veilig (laten) uitvoeren van werkzaamheden.

Doelgroep en vooropleiding

 

Zij die operationeel, als toezichthouder of als projectleider bij werkzaamheden op, aan of langs de weg betrokken zijn. Er is geen

vooropleiding vereist.

Cursusduur- en inhoud

 

De cursus wordt gegeven in 1 dag.

 

Het praktische gedeelte wordt aangepast aan de werkzaamheden van de cursisten: berm- of wegwerkzaamheden, leidingwerken, werken naast de rijbaan etc.

 

Onderwerpen die worden behandeld:

 

  • Wetgeving: Arbowet, Bouwplaatsbepaling Arbobesluit, Wegenverkeerswetgeving

 

  • Maatregelen op autosnelwegen.(wegmarkering, persoonlijke bescherming etc.)

 

  • Maatregelen voor kleine werkzaamheden op en langs de vluchtstrook

 

  • Maatregelen op niet- auto snelwegen en in de bebouwde kom

 

  • Praktische richtlijnen voor het veilig werken langs de weg

Cursusmateriaal en Certificaat

 

Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van de CROW uitgaven Werk in uitvoering pakket 96A en 96B.

 

Het is een advies om deze aan te schaffen. Elke cursist krijgt cursusmateriaal en een certificaat.

 

 

 

Voor meer informatie over deze in-company opleiding kunt u contact met ons opnemen